Vocabolario
Vernazzese - Italiano
Vocabolario
Vernazzese - Italiano
foto vernazza - cinque terre
Designed by LoreJaco.it
· Home
· Ricette
· Feste
· Canzoni
· Legenda
· Autori
· Contatto
Indice

A  B  C  D  E  F  G  I  L  M  N 

O  P  Q  R  S  T  U  V  Z  X 
Copyright ę 2010 by "speremmu"
All Rights reserved
E-Mail: nonscrivere@dialettu.it
<
Lettera C

CAC└C┬CA B╔VE FĎRTE
C└ DA R└TTIC└ DIRUC┬CA D▄ACA L▄NGA
CA NU D▄AC└ SCAD╔NTECA SCH╠GGIACA┬
CA┬ CA┬CA└SE CA└U
C└CCIACACCIAGI┘NCACCIA█CACCIAV╠E
C└CCUCACI┬CACI┬CACI┬
CACI┬ FÍACACI└SECACI└UCACI└U
CAC╠NCAD╔NACADIN╚LLACAF╚
CAFET╔ACAF┘NCAF┘NACAG┬
CAG└GIUECAGAN╠U - CAGAIN═UCAGA█CAG└U
C└GGIUCAGH╔TTACAG┘NCAG┘NA
CA╬C└ICA╠SECA╠TTA CA═TTU
CAL┬CAL┬ CAL┴UCALABR┘NCAL┴SE
C└LCULUCALEND└IUC└LIBRUCAL╠GU ( garbýn )
C└LLUCAL▄ACALUR╠FERUCAMAL┬
CAMAL╠NACAM└LLUCAMAM╠LLA CAMUMILLA (vedi)CAMB▄S╩
CAM╩CAM╔AC└MEACAME╔TTA
CAMEĎTTU CAM╠NCAMIN┬CAMIN┬
CAMIN┬ DE C┘RSACAMIN└UCAMIN╔TTUCAM╠XA
CAMIX└IACAMIX└SSUC└MIXECAMIX╔TTA
CAMIXÍA voce genovese GIACH╔TTACAMP┬CAMP┬CAMP┬
CAMPAN┬CAMP└NACAMPAN╠NCAMP└U
CAMPAXÍCAMP╔TTUCAMPI┘NCAMPUS└NTU
CAMU┬C└MUACAMU└UCAM┘GGI
CAMUM╠LLACANCAN DA PR▄XICAN DE M└RMU
CAN┬CAN┬CAN┬CAN└GGIA canÓglia
CANA╠NCANAL╔TTUCANAĎSSUCANA┘N
C└NCA CANCAR┘NCANCEL┬CANCEL└U
CANCEL╠NCANDAC┬ CANDE┬CAND╔A
CANDE╔CANDID┬CANDID└SECANDID└U
CAND╠UCAN╚LLACAN╔LLUCANESC╩
CANESTR┘NCANESTR┘NAC└NFURACANGI┬
CANGI┬CANGI┬ CANGI┴UCANGIAM╔NTUCANGI└SE
C└NGIUC└NNA D'╠NDIACANNUN┬CANS┬
CANS┬CANS└SECANS└UCANS┘N
CANSUN╔TTACANT┬CANT┬CANT┬ CANT┴U
CANTAG└LLUCANTA█CANT╩C└NTIA
CANTIL╔NACANT╠NACANTIN╩C└NTU
CANTUN┬CANTUR╠ACANTUR╠ACAN┘N
CANUN┬CAPAN┘NCAPAR┬CAP└RRA
CAP╩CAP╩ DA PR╚VECAPEL└NCAP╬
CAP╠A CAP═UCAP╠SECAPIT┬CAPIT┬ CAPIT┴U
CAP╠TULUCAPĎTTUCAPRIĎLLA Scarpi˛lla CAPUCI┘N
CAP┘NCAP▄SSUCAPUT┘NCARABUT╠N
CARAT╩CARATEL╠NCARBIN╩CARB┘N
CARBUN╔ACARBUN╠GGIACARBUN╠NCARB┘RU
CARC┬CARC┬ CARC┴UCARCAGN┬CARCAGN╠N
CARC└GNUCARCIĎFFU vedi artici˛ccaC└RCULU C┴LCULUCARD└IA CALD┴IA
CARDA╠NCAREG┬CAR╔GACAR╔GA
CAREG┬ _...G┴UCAREG└IU CAREG┬CAREG└SECAREGH╔TTA
CAREGH╠NCAREG┘NCARES┬CARES┬
CARES└UCAR╔SSACARET╩ CAR╔TTA
CARG┬C└RGAC└RGACARG┬ CARG┴U
CARG└SECARG└SE DE L╔GNE V╔RDIC└RGUC└RGU
C└RGUCARIÍCARIĎLLACARL╔TTU
CARLEV┬CARL╠NCARM┬C└RMA
C└RMACARM┬ - CALM┬CARM└NTECARM└SE
CARM└UC└RMUCARN└SSACARĎSSA
CARPENT╩CARRET╩CARRUS╩CARSUL└IU
C└RTA A VR╔UC└RTA M└TTAC└RTA STR└SSACARTABR▄NA
CARTAVR╔UCART╚LLACART╚LLECARTEL┘N
CARTEZ┬CARTEZ┬-...Z┴UCART▄C╔ACART┘N
CAR┘CCULACARUGG╔TTUCAR┘GGIUCAR┘GGIU DELL'AX╔U
CAR┘NTECARUS┘NCARV└IU - CALV┴RIUCAS└CCIU (A)
CAS└NACASC╩CASC╔ACASCETT╔A
CASC╔TTUCASCETT┘NCASCH╔TTUC└SCIA
C┴SCIA DA MĎRTUCASCIAFĎRTECASCIGN└SSUCASCI┘N
C└SCUCAS╚LLACASERM┘NCAS╠N
CASĎTTUCASS┬C└SSACASSA╠XE
CASSAÍACASSAĎLLACASSAR╚ACASSAUL╠N
CASSÍACASTAGNÍACAST╩CAS┘N
CAT┬CAT┬CATAF└RCUCATA╠NA
CATAIN╔TTACATAP╔CCHIACATAR└TTACAT└RU
CAT┴STUCAT└UCATĎCATĎRCIU
CATT╠VACATTIV╔IACATT╠VUCATT═VU PAP╩
CAT▄CCIUCA█C└UC└UDA
CAUD└GNA CALD┴NACAUDE┘NC└UDUC└UDU
CAUS┬C└USACAUS└UCAUS╔TTA
CAUSET┘NCAUS╠NACAUSIN└SSUCAUSI┘N
C└USUCAUS┘NCAUSUN╚TTICAV└GNA
CAVAGNÍACAV┴GNUCAV└GNUCAVAL╔A
CAVAL╔TTUCAVAL╔TTUCAV└LLI M└RSICAV└NNA
CAVAN┘NCAV╩CAVEL┘NCAV╚RNA
CAVERN┘NCAVERN┘SACAVERN┘SUCAVES┬
CAVES┬CAVES└UCAV╔SSACAV╠GGIA CAV╠GLIA
CAVISÍCAVUR╠NC└XUCAXUM└I
C╔C╚ACECH╠NC╔CU
C╔EG┬ C╔ETUSA voce genovese C╔GAUC╚LLA
C╔NC╔NC╔N (I)C╔NA
C╔NAC╔NAC╔NCIU - C╔NSUC╔NSA
CENS╠CENS╠A CENS═UCENS╠NCENS╠NA
CENTR╠NC╚SSAC╚SSA (┬)C╚SSU
C╔TTU (A)C╚TU ( m¨ttu )C╚UC╚U D'ÍVU
C╚U SC▄UCHECHEZ┬ CHECHEZ└U CHI
CH╠Chi gh'Ŕ, gh'Ŕ, e chi nu gh'Ŕ, ghe staggheCH╠GGIACH╠LLU
CHIN┬CH╠NACHIN┬ CHIN┴UCHIN└SE
CHINT└LECH╠NZECHINZ╔NACHIRS└
CHIS┬CHISSÍACIACCER┬CI└CCERA
CIACCER└UCIACCER┘NCIACCER┘NACI└GA
CIA╬CIA╠A CIA═UCIAM┬CIAM┬ CIAM┴U
CIAM└SECIAMBĎTTU CIAMBUT┬ CIAMBUT└U
CI└NCI└N A T╔CCIUCI└N DE C└CI└N DE D└UTU
CI└N DE S╠MMACI└N DE S┘RVECI└N DE S┘TTUCI└N TER╔N
CIANCIA╚LLACIAN╔LLACIAN╚LLACIAN╔LLU
CIANFR▄S┘NCIANFR▄S┘NACIANFR▄Z└GGIACIAN╠N
CIAN╠N CIAN╠NCIANSU╔NTACIANSU╔NTUCIANT┬
CI└NTACIANT┬ CIANT┴UCIANT└SECI└NTU
CI└NTUCIAN▄ACI└NZECI└NZI NĎNNE
CIANZU╔NTECIAP┬CIAP┬ CIAP┴UCIAP└E
CIAP└SECIAPELL╠NACI└PPACI└PPUA
CIAP┘NCIAP▄S┬CIAP▄S┬-......S┴UCIAP▄SSU
CIAP▄S┘NCIAP▄S┘NACIARL┬CIARLATA╠A
CIARLAT└NCIARLAT└NACIARL└UCI└RLE
CIARL┘NCIARL┘NACIASS┬CIASSÍ
CIASSÍCIASSÍACIATEL┬ ( mutezÔ )CIATEL└U
CIAT╚LLACI└TTACI└TTACI└TTU
CIAVA▄ACIAV╩CIAVEL┘SACIAVEL┘SU
CI└VIC╠CAC╠CCACICER┘N
CICH╔TTACICH╔TTUCICHET┘NCICHET┘NA
CICL┘NCICĎIACICUL└TACICULAT╠N
CIC┘NCI╔LUCIM╔NTUCIMIN╔A
CIĎCCACIĎCCUCIĎDUCIÍGA
CIĎSSACIĎSTRUCIÍVECIÍVE C┘MMU ╩ P╠GNE
CIRCULASI┘NCIRCUND┬CIRCUND┬ -.. D┴UCIRCUND└SE
CIRULĎIDECITIL╔NAC╠TTUCI▄
CI▄ DE L┴ CHE DE CHICI▄ GR└NDECI▄ 'NL└CI▄ 'NS▄
CI▄ 'NZ▄CI▄ O M╔NUCI▄ TĎSTUCIUC┬
CIUC└UCI┘CCACI┘CCACI▄CCI┬
CI▄CCI┬-...┴UCI▄CCI└SECI▄CCIUCI┘CCU
CI▄C╔TTUCIUD╔TTUCIU╔NDACI▄G┬
CI▄G┬ CI▄G┴UCI▄G┴SECIU╠NCI▄M┬
CI▄MASS╔TTUCI▄M└SSU CI▄M└UCI▄M═N
CI▄MMACI▄MPďCIUN┬CIUN┬ CIUN┴U
CI┘NDULUCIUN╔TTUCI┘NGACIUNGI┬
CIUNGI┬CIUNGI└UCIUNG╠NACI┘NGIU
CI▄RMACI▄TTĎSTUCIUV└NA CIUNGI┴NACI▄V└SCU ( revugi¨n d'Ŕgua )
CI▄V┘SACI▄V┘SUCI▄V▄UCLI╔NTE
CL═MA
CĎCCACÍGACÍGUCÍIU
CĎLLICĎLLUCĎMICACĎMICA
CĎMICUCÍMITU CĎMUDACĎMUDU
CĎMUDUCOMUN╚LLACĎNUCĎRBA
CĎRDACORNAB▄GGIACĎRNUCĎRPU MĎRTU
CĎSACĎSA DA PĎGUCĎSA V╚CCIA E M┬ PIGI┬CĎTER
COTÍIUCĎTTACĎTTACĎTTU
CĎUCOU-SCI█CÍXECR└VA
CRAV╔TTUCRAV┘NCRE┬CRE┬ CRE┴U
CRE└SECREAT▄ACR╔DECRED╔NSA
CR╔DISECRED▄A -...D▄UCR╔MMACREM┘SA
CREM┘SUCREP┬CREP┬ -...P┴UCR╔PPA
CR╔SCECRESCENT╠NCRESCI▄A-..▄UCRET╠N
CRET╠NA CR╔XIMACR╠CCACR═N
CRISTAL╔ACRIST╔RUCRISTI└NCRISTI└NA
CRISTĎFACR╠STUCRITIC┬CRITIC┬ -...C┴U
CRĎCCUCRÍVIL╚TTUCR▄ACR▄┬
CR▄┬CR▄┬ CR▄┴UCR▄┬ DE SĎNNUCRUCIF╠GE MÚte 'n Cruxi
CRUCIF╠SSA-..═SSUCRUCU┬CRUCU┬ -......┴UCRUCU└SE AR S█
CRULL┬CRULL┬ -..LL┴UCRUN╠STACRUSC╔
CRUSCENT╠N crescentýnCR▄SSIUCR▄UCR▄U
CRUV╬CRUV╠SECRUX╔ACR┘XI
CR┘XI E GR╠FFUCUC┘ C▄
C█ DE P═LLUACU F└ SCH╠FFUCU F┘ACU GHE VÍ
C▄ GI└NCHICU NU F┬ N╠NTECU 'RCU┬
C┘AC▄AC▄┬CU┬ CU┴U
C▄┬ C▄┴UC▄A PE RESPI┬CUAP└STAC▄└SE
C▄BBUCUCC└RDACUCCIN╚LLAC▄CCU
CUCCUDR╠LLUC▄C╩ - CUC╩C▄CEL┬C▄CEL╠N
CUC╔TTACUCI┬ CUCI┴UCUCI└SE - CUC═SECUEG┬
CUEG┬ CUEG┴UCUEG└SECUFAN╔TTUC┘FFA
CUF╠NC┘GGECUG╬CUG╠SE
CUG╠TTA -...G═TTUCUGI┘NCUGIUN┬CUGIUN┬-...┴U
C▄GN┬C▄GN└UCUGN┘MMECUGÍMAU
CU╠GACU╠NCUIN╔TTACUI┘SA
CUI┘SUCULA╠NCULA╠NACUL└NA
CULASI┘NCULEG┬CUL╔GACULEG┬-...G┴U
CULEG└SECUL╔GIUCUL╔RACULESI┘N
CUL╔TTA CUL╔TTUCULI╔RCULL┬
C▄LLACULL└UCULL┘SACULL┘SU
CULĎSSUCULTIV┬CULTIV┬ -..V┴UCULTIVASI┘N
CULTIVATR═CECULTIVAT█CULT▄ACULU╠A
CULU╠UCULUMB╠NCULUR┬CULUR┬ -..R┴U
CULUR└SECUL┘RE/ C█CUM┬CUMAND┬
CUMAND┬-..D┴UCUM└NDUC█MBACUMB└TE
CUMB└TISECUMBAT▄A-..T▄UCUMBAX┬CUMBAX┬-..X┴U
CUMBIN┬CUMB╠NACUMBIN┬-..N┴UCUMBIN└SE
CUMBINASI┘NCUMBR╠CCULAC█MBUCUM╔NDA
CUMEN╔CCUCUMENI┘NCUM╔NTUCUM╚RCIU
CUM╔SSUCUMINS┬ CUMINS┬ -..S┴U CUMIS└IU
CUMISCI┘NCUM╠SSIUC┘MMUC┘MMU NU
C┘MMU PR╠MMACUMĎCUMĎSSA-.....ĎSSUCUMÍVE
CUMÍVISECUMP┬CUMPAES└NCUMPAES└NA
CUMP└GNACUMPAGN╠ACUMP└GNUCUMPAN╚GU
CUMPART╬CUMPART╠A -..T═UCUMPART╠SECUMPASCI┘N
CUMP└SSUCUMPENS┬CUMPENS┬-..S┴UCUMPENS└U
CUMP╔NSUCUMP╬ - FÔCUMP╠A - FÓtta CUMPIL┬
CUMPIL┬-..L┴UCUMP╠SE C┘MPITUCUMP╠U
CUMPLET┬CUMPLET┬-..T┴UCUMPLIC┬CUMPLIC┬-...C┴U
CUMPLIC└SECUMPLICASI┘NCUMPLĎTTUCUMPLUT┬
CUMPLUT┬-..T┴UCUMPĎSTA ( SistemÔ )CUMPĎSTU CUMPR╔NDE (Capţ )
CUMPREND╠SE ( Capýse )CUMPRENSCI┘NCUMPR╔SA (Capýa )CUMPRESS█
CUMP┘NE CUMPUNIM╔NTUCUMUD┬CUMUD┬-...D┴U
CUMUD└SECUMUD╠NCUM▄NECUM▄NE
CUM▄NICASI┘NCUMUSCI┘NCUNCUN M╔
C▄NACUNC╚RTUCUNCIAT▄ACUNC═MME
CUNCL▄DE ( Finţ )CUNCL▄DISE CUNCL▄SU CUNC┘N
CUNCURD┬CUNCURD┬-...D┴UCUNCURR╔NTECUNC┘RSU
CUNDAN┬CUNDAN┬-...N┴UCUNDAN└SECUND└NNA
CUND╬CUND╠ACUNDIGI┘NCUNDISIUN┬
CUNDISIUN┬-..N┴UCUND╠UCUND┘TTA Cund˛ttaCUNDUTT▄A
C▄N╔TTAC┘NEUCUNFERM┬CUNF╔RMA
CUNFERM┬-...M┴UCUNFESCIUN└IUCUNFES█CUNF╠N
CUNFIN┬CUNFIN┬-...N┴UCUNFIN└NTECUNFIN└SE
CUNFĎRTUCUNFRUNT┬CUNFRUNT┬-..T┴UCUNFRUNT└SE
CUNFR┘NTUCUNF┘NDECUNF┘NDISECUNF┘RME
CUNFURT┬CUNFURT┬-...T┴UCUNFURT└SECUNF▄SA-..F▄SU
CUNFUX┘NCUNF▄XUN└IACUNF▄XUN└IUCUNG╩
CUNGED┬CUNGED┬-...D┴UCUNGED└SECUNGEL┬
CUNGEL┬-..L┴UCUNGEL└SECUNGESTI┘NCUNGIĎLITU
CUNGR╚GACUNI┬CUNI┬ CUNI┴UCUNIC┘LU
CUN╠GGIUC▄NS┬CUNSACR┬CUNSACR┬-..CR┴U
CUNSACR└SECUNSACRASI┘NCUNSCIDER┬ CunsiderÔCUNSCIDER└SE
CUNSEGN┬CUNS╔GNACUNSEGN┬-..GN┴UCUNSEGN└SE
CUNS╔NSUCUNSENT╬CUNSENT╠A-...T═UCUNSERV┬
CUNS╚RVACUNSERV┬-...V┴UCUNSERV└SECUNSĎRSIU
CUNSĎRTE CUNSUL┬CUNSUL┬-...L┴UCUNSUL└SE
CUNSULASI┘NCUNS┘LTU CUNS▄M┬CUNS▄M┬-..M┴U
CUNS▄M└SECUNS▄MMUCUNT┬CUNT┬
C┘NTACUNTAB└LLECUNTAD╠NCUNTAD╠NA
CUNT└GGIUCUNTAGI┬CUNTAGI┬-...GI┴UCUNTAGI└SE
CUNTAGI┘SACUNTAGI┘SUCUNTAG┘SSECUNTAM┘SSE
CUNT└SECUNT└TTUCUNT└UC┘NTE
CUNTEGN╬CUNTEGN╠SECUNT╔GNUCUNTEGN▄A-..GN▄U
CUNTENT┬CUNT╔NTACUNTENT┬-...T┴UCUNTENT└SE
CUNTENT╔SSACUNTENT═NCUNT╔NTUCUNT╔SSA
CUNTINU┬CUNT╠NUACUNTINU┬-...NU┴UCUNT╠NUU
CUNTRACANGI┬CUNTRACANGI┬CUNTRACANGI└SECUNTRACANGI└U
CUNTRAC┘RPUCUNTRADISI┘NCUNTR└IACUNTR└IU
CUNTR└IUCUNTRAST┬CUNTRAST┬-..ST┴UCUNTRATT┬
CUNTRATT┬-..T┴UCUNTR└TTUCUNTRAVENSI┘NCUNTR╔NTA
CUNTRĎLLUC┘NTRUCUNTRUINDIC┬CUNTRUINDIC┬-..┴U
CUNTRULL┘RECUNTRUL▄XECUNTRUM└NCUNTRUP╔
CUNTRUS╔NSUC┘NTUCUNT▄RB┬CUNT▄RB┬-...B┴U
CUNT┘RNUCUN┘SCECUNUSC╔NSACUN┘SCISE
CUNUSCI▄A-..SCI▄UCUNVALID┬CUNV└LIDACUNVALID┬-..D┴U
CUNV╔GNUCUNVENI╔NSACUNVENSI┘NCUNV╔NTU
CUNVERSASI┘NCUNVERSCI┘N (Cunversi¨n)CUNVERT╬CUNVERT╠A-..T═U
CUNVERT╠SECUNV╠NSECUNV╠NSISECUNVINSI┘N
CUNV╠NTA-..TUCUNVISS▄ACUNVISS▄UCUNV╠TTU
CUNV╠VECUNVĎGLIUCUNZ▄NZECUPI┬
CUPI┬-..PI┴UCUPI└SECUPI└SECUPI┘N
C┘PPACUPP╔TTACUPRIFÍGUCUR└GGIU
CURAGGI┘SACURAGGI┘SUCURAS└SECURASS┬
CURASS┬CUR└SSACURASS┬-..S┴UCURB╠N
CURDĎGLIUCURD┘NCUR╚GGECUR╚GISE
CURESSI┘NCUR╚TTA-...R╚TTUCUR╔ZZACUR╬
CURI└NDULUCURID█CURIM└NCURM┬
C┘RMACURM┬-...M┴UC▄RMINE - SýmmaC┘RMU
C┘RMUCURN┬CURN╠GGIACURN╠XE
CURNIX┘NC┘RPACURP╔VULE (CulpÚvole)CURP╬
C┘RPI SBATT╔NTICURP╠A ( Culpýa )CURP╠U (Culpýu)C┘RPU
C┘RPU DE M┬C┘RPU DE S▄CURR┘MPECURR┘SA-.....R┘SU
CURR┘TTACURR┘TTA-...TTUCURR┘TTUC┘RSA
CURS╠VUC┘RSUC▄RTACURT╔U
CURTIS┘NC▄RTUCURUSI┘NCURUSI┘N
C▄RVAC▄RVAC▄RV┬C▄RV┬
C▄RV└SEC▄RVAT▄AC▄RV└UC▄RVU
CUSCENSI┘SA CUSCENSI┘SUCUSC╠CUSC╠ F┘SCE
C▄SC╠N - CiŘmÓssuC▄SCIN╔TTUCUST┬CUST┬-...T┴U
CUST└NSACUST└NTECUST└SECUST└U
CUSTEZ┬CUSTEZ└UCUSTIGIÍACUSTIP┬
CUSTIP└UCUSTITUSI┘NCUSTĎDIACUSTR╔TTA
CUSTR╔TTUCUSTR╠NZECUSTRU╬CUSTRU╠A-...═U
C┘STUC┘STUCUST▄ACUSTUD╬
CUSTUD╠A-..D═UCUSTUD╠SECUST▄MMECUST┘SA
CUST┘SUCUTECH╠NCUTEL┬CUTEL╠N
CUT╔LLUCUT╠DIU (D╩) C┘TRECUT▄A
CUTUL╔TTACUT┘NCUV┬CUV┬
CUV┬ CUV┴UCUV╚RCIUCUV╚RTACUV╚RTA IMBUT╠A
CUV╚RTA-...V╚RTUCUVERTAÍCUVERT┘NC┘XA
CUX═NCUX╠NCUXIN┬ CUX═NA
CUX╠NA CUXIN╠NCUXIT▄AC┘XU