Vocabolario
Vernazzese - Italiano
Vocabolario
Vernazzese - Italiano
foto vernazza - cinque terre
Designed by LoreJaco.it
· Home
· Ricette
· Feste
· Canzoni
· Legenda
· Autori
· Contatto
Indice

A  B  C  D  E  F  G  I  L  M  N 

O  P  Q  R  S  T  U  V  Z  X 
Copyright ę 2010 by "speremmu"
All Rights reserved
E-Mail: nonscrivere@dialettu.it
Lettera D

D┬D┬D┬ A PET▄AD┬ ┬IA
D┬ AR GI└NCUD┬ CR┘XID┬ ╬ CIĎCCHID┬ REC└TTU
D┬ RESC┘SADACAMPďD└DUD┴GHE
D└GHE A C╔TTUD└GHE C┘MMU IN TE SĎCCHED└IDAMIX└NA
DAN└UD'ANCÍDANNASI┘NDANNEZ┬
DANNEZ┬-...Z┴UD└NNUDANN┘SADANN┘SU
DAPPERT▄TTUDARD┬-R╔NTE D└RIU
D└SED┴SE DE L'┴IAD└SE REC└TTUD└TA
D└TTA D┴TTUD└TTEUDAV└NTIDAV╔U
DAVID╠ND╩DE CI▄DE F└CCIA
DE F▄GADE GI┘RNUDE S┘RVEDE S┘TTU
DE S┘TTUD╩ VĎTEDEBIT█D╔BITU
D╔BULEDEBUL╔SSADEBUSC┬ SbuscÔDEBUSC└U
DECENTR┬DECENTR┬-...TR┴UDEC╠DEDECIM┬
D╔CIMADECIM┬-...M┴UDECIMASI┘ND╔CIMU
DEC╠SADEC╠SA DEC═SUDECISI┘NDEC╠SU
DECLAS┬DECLAS┬-...S┴UDECĎU Dec˛ruDECUR┬
DECUR┬-...R┴UDECUR┘SADECUR┘SUDED└UTU
DEFINISI┘NDEFURM┬DEFURM┬-...M┴UD╔LE
DELIC┬DELIC└UDEL╠RIUDELISI┘SA
DEL▄DE DEL▄SADEL▄SUDELUX┘N DELUSI┘N
DEM┘ADEMU┬-...MU┴UDEMU└SEDEMUL╬
DEMUL╠A-...L═UDEMULISI┘ND╔NSAD╔NSU
DENT┬DENT┬DENT┬ DENT┴UDENT└SE
DENTA▄AD╔NTEDENT╔AD╔NTEXU
DENT┘NDENUNSI┬DEN┘NSIADENUNSI┬-...┴U
DEPIL┬DEPIL┬ ---L┴UDEPĎXITUDEP▄T└U
DEPUXIT┬DEPUXIT┬-...T┴UD╔RD╔R B╔LLU
DER╔DEREN╚ADERF╠NDERIV┬
DERIV┬ DERIV┴UDERIVASI┘NDERLIG┬DERLIG┬ -...G┴U
DES - CIANT┬ vedi S-CIANT┬DESBRAG┬DESBRUGI┬DESBRUGI┬ vedi sbrugiÔ
DESBRUGI┬-..GI┴U DESBRUGI└SE DESBRUNC┬ vedi SbruncÔDESBRUNC└U
DESC└USADESC└USUDESCIANC┬DESCIANC└U
DESCR╠TTA-..TTUDESCR╠VEDESCRUV╬ Scruvţ DESCRUV╠SE
DESCUV╚RTA ScuvŔrta DESCUV╚RTU DESC▄X╬DESC▄X╠TTA-...TTU
DESF┬DESF└SEDESF└TTA-...F┴TTUDESFUGI┬-...GI┴U
DESFUGI└SEDESGAIB┬DESGAIB└UDESGA╠BU
DESGAL┬DESGATIN┬ DESGATIN└U DESGRAN┬
DESGRAN┬-...N┴UDESGREM╬DESMANEG└SEDESP╚RDISENE DispŔrdisene
DESPETTEN┬DESPETTEN┬-..N┴UDESP╔TUDESPRESS┬ DispressÔ
DESPRESS┬-..┴UDESPUGI┬DESPUGI┬-...GI┴UDESPUGI└SE
DESPUMEL┬DESPUMEL┬-...L┴UDESPUMEL└SEDESTAL┬
DESTAL┬-...L┴UDESTAN┬DESTAN┬-...N┴UDEST╔NDE
DEST╔NDISEDEST╔SA-...╔SUDESTI┬DESTI┬-...TI┴U
DESTI└SEDEST╠NDESTIN┬DESTIN┬-...N┴U
DESTINASI┘NDEST▄MEG┬DEST▄MEG┬ (vedi St÷megÔ )DEST▄MEG┬-..G┴U
DEST▄MEG└UDEST▄RB┬ DisturbÔDEST▄RB┬-...B┴UDEST▄RB└SE
DEST▄RBUDES▄BED╬ ( vedi Disubedţ)DES▄BED╠UDESULASI┘N
DES▄NDES▄NDES▄NADESVI┬
DESVI┬-...VI┴UDESVI└SEDESVUGI┬DESVUGI┬-...GI┴U
DETT┬D╔TTADETT└GGIU DettÓgliuDETT└TU
DEVAST┬DEVASTAT█DEVAST└U-....ST┬DEVI┬
DEVI┬-...┬UDEVUSI┘NDEXANDI┬DEXANDI└U
D╚XEDEXEM╠LLADEX╔NADEXID╔IU- DesidÚiu
DEXIDER┬DEXIDER┬-...R┴UDEXIDER┘SADEXIDER┘SU
DEXINÍVEDEXÍTTUD╬D╬ ASS▄RDIT└
D╬ D╬ STREPEL┘NDI┬DIA╔TTIDIA╔TTU
DIAL╚TTUDIAS┬DI└VUDICHIAR┬
DICHIAR┬-...R┴UDICHIARASI┘NDIF╔NDEDIF╔NDISE
DIFENS█DIF╔SADIF╔SA-...F╔SUDIF╔SU
DIFETT┘SADIFETT┘SUDIFF╠CILE CU SUCC╔DEDIFID┬
DIGE╬DIGE╠A DIGE═UDIGESTI┘NDILASI┘N
DIL▄VI┬DIMENSCI┘NDIMINU╬DIMINU╠A-...NU═U
DIMISCI┘NDIMUSTR┬DIN╩DINS╚TTE
DINT┘RNUDIP╔NDEDIP╠NZE PetŘÔDIRESI┘N
DIRET█DIRN┬DIRUC┬ DerivÔDIRUC└U
DIRUT┬DIRUT┬ DIRUT┴UDISARM┬DISARM┬
DISARM┬-..M┴UDISARM└UDIS└RMUDISATENSI┘N
DISAVENT▄ADISC╔SADISCĎRDIAD╠SCU
D╠SCULAD╠SCULUDISCUN┘SCEDISCUNUSCI▄A
DISCUNUSCI▄UDISCUR╬DISC┘RPADISC┘RSU
DISCUSCI┘N Discussi¨nDISC▄TEDISC▄T╠BILEDISEGN┬
DISEGN┬-..GN┴UDISEGNAT█DIS╔GNUDISGRASSI┬
DISGR└SSIADISGRASSI└UDISINFET┬DISINVULT▄A
DISPERASI┘NDISP╚RDEDISP╚RSADISP╚RSU
DISPETT┘SADISPETT┘SUDISPIAX╩DISPĎSTA-..STU
DISPRES┬DISPRES┬-...S┴UDISP┘NEDISPUN╠BILE
DISSANGU┬DISSANGU└UDIST└CCUDIST└NSA
DISTANSI┬DISTANSI┬-...SI┴UDIST╠NGUEDIST╠NGUISE
DIST╠NTADIST╠NTU-..═NTADISTRIBU╬DISTRIBU╠A-.....═U
DISTRUSI┘NDISTR▄TTA-...TTUDISTR▄ZEDISTR▄ZE/DISTR▄XE
DIST▄RB┬DIST▄RB┬-..B┴UDIST▄RBUDISTURSI┘N
DISUBED╬DISUBEDI╔NSADISUBEDI╔NTEDISUBED╠U
DISUCUP└UDISUN╚STADISUN╚STUDISUNUR┬
DISUNUR┬-...R┴UDISUN┘REDISURDIN┬DISURDIN└U
DIS┘RDINEDISUS┬D╠TTA D═TTUDITTAT█
D╠TTU ASS▄RDIT└D╠TTU D╬ STREPEL┘ND╠UD╠U GRĎSSU
D╠U GRĎSSU DER P╔DIVAMP┬DIVAMP┬_...P┴UDIVENT┬
DIVENT┬ R┘SSUDIVENT┬-...T┴UDIV╚RSADIV╔RSIT└
DIV╚RSUDIVERT╔NTEDIVERTIM╔NTUDIV╠DE
DIV╠DISEDIVI╔TUDIV═NDIV╠SA
DIV╠SA DivýsuDIV╠SA DivýsuDIVISĎIUDIVIX┘N
DIVĎRSIUDIX╔MBREDIXINÍVE DEXINÍVEDIXÍTTU
DĎNDULUDĎNNADĎNNA CA V╠VE IN TE CAV╚RNEDĎPPU
DĎPPU MEZZUGI┘RNUDĎPPU T└NTUDOPPUDUM└NDOPPUMANGI└U
DOPUSCÍADĎRMIADÍTEDOTR╔I
DÍVI┬ ŘsÔ DÍVI┬-...VI┴U DRAP╩DR╔NTU
DRISS┬DRISS┬ DRISS┴UDRISS└SEDR╠TTA
DR╠TTADR╠TTADR╠TTA E R╠GIDADR╠TTU
DR▄ADRUGH╩DR▄UDU┬
D▄AD▄┬D▄┬D▄┬ D▄┴U
DU└UD▄BBIUD▄BIT┬D▄BIT└U
DUCCI┬D┘CCIADUCCI┬ DUCCI┴UD┘CCIU
DUCI┘NDUCUM╔NTUD┘E PAL└NCHED┘GA
D▄G└NAD┘ID┘I M╔XID┘I PĎSTI
DUIM╠LLADULUR┘SADULUR┘SUDUL┘SA
DUL┘SUDUM└NDUMAND┬DUM└NDA
DUMAND└UDUMAND┘SA DUMAND┘SU DUM╔NEGA
DUM╔NEGUDUM╚STEGADUM╚STEGADUMIN┬
DUMIN┬-.....N┴UDUN┬ RegalÔDUNASI┘NDUN└U ( RegalÓu )
D┘NCAD┘NDAD┘NQUEDUNS╠LLA ( tunsýlla)
D┘NU RegalluDUPI┘N ( ducci¨n )D┘RCA D┘RCU
D┘RFU DURM╬DURM╠ADURMIGI┬
DURMIGI└UDURMIGI┘NDURMIGI┘NA DURMIGI┘SA
DURMIGI┘SUDURMITĎIUDURM╠U DURM╠U
DURM╠U DUS┬DUS┬ DUS┴UD┘SE
D┘SEDUT┬DUT┬ DUT┴UDUTR╠NA
D┘UD▄UDUV╩DUV╩
DUV╔REDUV▄ADUV▄UD▄X╔NTU
DUZ╔NAD┘ZZE